خانه

پزشکی و سلامت

تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

تاثیر کوید 19 در کودکان آمریکایی: تعطیلی مدارس به خاطر کوید 19 ضررهای زیادی را برای کودکان، به ویژه کودکان

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود براساس مطالعات جدیدی که توسط دانشگاه کمبریج انجام شد، قرنطینه شدن باعث

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند آفستد می‌گوید: در کشور انگلیس با

لغت روز

جملات بزرگان