خانه

پزشکی و سلامت

How to talk about your mental health

چطور درباره‌ی سلامت ذهنمان حرف بزنیم وقتی از حالتان سوال می‌شود چه می‌توانید بگویید؟ سلامت ذهنتان را چگونه توضیح می‌دهید

پنج روش برای کمک به افزایش استقلال فرزندان

As children grow older, they should be given more responsibility. You’re not doing your children any favors when you perform basic

5steps to mental wellbeing

پنج گام برای سلامت ذهنی   Evidence suggests there are 5 steps you can take to improve your mental health

لغت روز

جملات بزرگان