تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

تاثیر کوید 19 در کودکان آمریکایی: تعطیلی مدارس به خاطر کوید 19 ضررهای زیادی را برای کودکان، به ویژه کودکان فقیر و محروم آمریکایی ایجاد کرد. در گذشته این آسیب‌ها مانند شیوع بیماری فلج اطفال در آمریکا در سال 1916، اعتصاب معلمان در آرژانتین در دهه 1980 و همچنین زلزله ویرانگر کشمیر در سال 2005، پیامدهای ناگواری را برای دانش آموزان فقیر و محروم آمریکایی ایجاد کرد.

مشکلات طبیعی باعث ایجاد اختلال در برنامه‌های مدارس شده و برای کودکان فقیر آمریکایی، آسیب‌های بسیاری را ایجاد کرد. اما با توجه به بیماری همه‌گیر کوید 19، که آزمایشی بود برای کلیه کشورهای جهان، بهترین فرصت را برای به دست آوردن داده‌های قابل اعتماد با توجه به میزان خسارات وارد شده ایجاد کرد. با وجود جمع آوری این داده‌ها، پیش‌بینی‌های مناسبی از میزان  آسیب‌های ایجاد شده در دوران کوید 19 بر روی کودکان فقیر آمریکایی ارائه نشد.

تاثیر کوید 19 بر فقر کودکان

بیشترین آسیب را کوید 19 به خانواده‌ها و کودکان وارد کرد. تعداد کودکانی که در این دوران دچار فقر شدند و دسترسی مناسبی به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه و یا آب نداشتند، تقریبا به 1.2 میلیارد نفر رسید. در حالی که انتظار می‌رود نزدیک به 142 میلیون کودک در سال 2020 فقیر شده‌اند.

بررسی‌های مناسب و کیفی با توجه به سیاست‌های ملی برای جمع آوری اطلاعات در مورد کودکان آسیب پذیر بسیار مهم است. یونیسف با همکاری شرکای خود در سازمان ملل و همچنین سازمان‌های بین المللی، به بررسی و ارزیابی اقتصادی و فقر کودکان در بیش از 100 کشور جهان پرداخت.

بیشتر بدانید:

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می شود

The impact of Covid 19 on families and children, especially poor American children

Closed schools are bad for all children, but especially bad for poor and disadvantaged pupils. This basic pattern recurs wherever and whenever researchers look for it—in the wake of an epidemic of polio in America in 1916, after teachers’ strikes in Argentina since the 1980s, and after a devastating earthquake in Pakistani-controlled Kashmir in 2005.

Natural problems cause disruption to programs and schools for poor children American, created a lot of harm. But given the epidemic of covid 19, which was a test for all countries of the world, it provided the best opportunity to obtain reliable data given the extent of the damage. But the data collection did not provide clear predictions of the extent of harm done to poor American children during the Quid 19 era.

COVID-19 impacts on child poverty

The economic crisis generated by COVID-19 threatens to hit children and families the hardest. The number of children living in multidimensional poverty – without access to education, health, housing, nutrition, sanitation or water – may soar to approximately 1.2 billion, while an additional 142 million children are expected to fall into monetary poverty in 2020 alone.

Timely, quality and context-specific assessments are critical to understand the scale and scope of the crisis, and to inform national policies and programmers to reach the most vulnerable children. Working closely with UN partners, international financial institutions and civil society organizations, UNICEF supports child poverty analysis and socio-economic assessments in over 100 countries across all regions. Below is a living list of published and upcoming reports that present preliminary findings from regions and countries.

منابع: https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impacts

منابع: https://www.economist.com/united-states/2020/12/19/shutting-schools-has-hit-poor-american-childrens-learning

One thought on “تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *