جملات شرطی در زبان انگلیسی

Conditionals in English

جملات شرطی درباره‌ی شرایط احتمالی هستند ومتداول‌‌‌ترین آن‌ها، شامل کلمه‌ی if (اگر) هستند.

در این درس، چهار نوع جملات شرطی را بررسی می‌کنیم.

شرطی نوع صفر

در این نوع جملات، درباره‌ی چیزهایی حرف می‌زنیم که همیشه حقیقت دارند.

If you heat water, it boils.

اگر به آب گرما بدهیم، به جوش می‌آید.

If I am late for training, my coach gets angry.

اگر دیر به تمرین برسم، مربی‌ام عصبانی می‌شود.

در هر دو بخش از افعال حال ساده استفاده می‌کنیم.

 

شرطی نوع 1

 

از این نوع جملات برای اتفاقاتی استفاده می‌کنیم که احتمال دارد در آینده رخ بدهند.

این شرایط را تصور کنید:

در خانه هستید. در آسمان ابرهای بارانی می‌بینید اما باران نمی‌آید. قصد دارید بعدا تنیس بازی کنید.

می‌توانید بگویید:

If it rains, I will not play tennis.

اگر باران ببارد، تنیس بازی نخواهم کرد.

همچنین اگر “if” را وسط جمله بیاورید نیز معنی یکسان است.

I will not play tennis if it rains.

تنیس بازی نخواهم کرد اگر باران ببارد.

جملات شرطی نوع 1 به این صورت ساخته می‌شوند:
If + present simple(حال ساده) + will + infinitive (مصدر)

 

شرطی نوع 2

از این نوع جملات برای توصیف شرایط غیرممکن یا غیرواقعی استفاده می‌شود.

If I won a million dollars, I would buy myself a new house. 

اگر یک میلیون دلار برنده می شدم، برای خودم خانه‌ای جدید می‎‌خریدم.

If I had a house in the hills, I would host parties every night.

اگر در تپه‌ها خانه‌ای داشتم، هر شب مهمانی می‌گرفتم.

If we went to Europe, we would live in a beautiful castle.

اگر به اروپا می‌رفتیم، در قصری زیبا زندگی می‌کردیم.

ساختار شرطی نوع 2:
If + past simple(گذشته ساده) + would + infinitive (مصدر)

شرطی نوع 3

اتفاقاتی که در گذشته رخ ندادند، با ساختار شرطی نوع 3 توصیف می‌شوند. با کمک آن، گذشته‌ای متفاوت را تصور می‌کنیم.

She would have passed her exam, if she had studied more.

اگر بیشتر درس خوانده بود در امتحان موفق می‌شد.

If I had seen the movie, I wouldn’t have bought the DVD.

اگر آن فیلم را دیده بودم، DVD را نمی‌آوردم.

If I had done my assignment, I would have passed the subject.

اگر تکالیفم را انجام داده بودم این درس را پاس می‌کردم.

ساختار جملات شرطی نوع 3 به این صورت است:
If + past perfect(ماضی بعید)  + would have + past participle 

 

برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها: 

@wow.kanoon.ir

به دلیل انتقال بهتر مفهوم مقاله بصورت کلمه به کلمه ترجمه نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *