آیا میزان دسترسی به ابزارهای دیجیتال در میان دانش آموزان متفاوت است؟

در این مقاله می خواهیم در مورد میزان دسترسی دانش آموزان به ابزارهای دیجیتال را توضیح داده و به شما بگوییم، که دانش آموزان به کدام یک از ابزارهای دیجیتال علاقه داشته و میزان دسترسی آنها به هر کدام یک از این ابزارها چه قدر است.

همچنین می خواهیم به شما بگوییم که چرا دانش آموزان نیاز دارند تا از این ابزارها استفاده کنند و آیا میزان استفاده از این ابزارها با توجه به تفاوت های جنسیتی می تواند، متفاوت باشد؟

به همین منظور ما را در ادامه این مقاله همراهی کنید:

ابزارهای دیجیتال: اپیدمی کوید 19، سبک زندگی افراد را تغییر داده است. بیشتر کشورها قوانینی را مبنی بر فاصله گذاری‌های اجتماعی و تعطیلی مراکز دولتی اعم از مدارس و دانشگاه‌ها را وضع کرده‌اند. این قوانین باعث شده که دانش آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل خود مجبور به استفاده از انواع ابزارهای دیجیتال شوند.

هدف از این مقاله بررسی میزان دسترسی افراد به انواع ابزارهای دیجیتال با توجه به تفاوت‌های جنسیتی خواهد بود. ما در این مقاله قصد داریم تا سوال زیر را که یکی از دغدغه‌های جامعه امروز است، را پاسخگو باشیم.

       آیا میزان دسترسی دانش آموزان به ابزارهای دیجیتال در خانه با توجه نوع جنسیت افراد متفاوت خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال از نظرسنجی PISA استفاده می‌شود

در شکل زیر با توجه به شاخص‌های نسبی که در این نظرسنجی وجود دارد و با توجه به آماری که از 20 مدرسه در انگلستان به دست آمده، نشان دهنده این است که از 734 دانش آموزشی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، 424 پسر میانگین (69/57 درصد) و 310 دختر (42.18%) بوده اند.

برای پاسخ به این سوال از نظرسنجی PISA استفاده می‌شود.
برای پاسخ به این سوال از نظرسنجی PISA استفاده می‌شود

نوع سوالات پرسیده شده در این نظرسنجی

نمونه سوالاتی که پرسیده می‌شود دارای شش جواب یکسان است: (1. نمی دانم 2. یک یا دو 3. سه یا چهار 4. بیش از 5 عدد 5. هیچکدام) . به غیر از سوالاتی که دارای پاسخ‌های یکسانی هستند، سه سوال اضافه دیگر نیز وجود دارد که پاسخ‌های آن به صورت بله و یا خیر است.

نتایج به دست آمده از سوالات پرسیده شده

نتایج براساس آمارهایی است که از مدارس انگلستان به دست آمده و ما در ایران نتوانستیم تا به آمارهایی دقیقی دست یابیم، به همین منظور کلیه اطلاعات ارائه شده در این مقاله براساس آمارهای به دست آمده از مدارس انگلیس خواهد بود.

این آمارها نشان می‌دهد که نوع دسترسی به انواع ابزارهای دیجیتال و با توجه به جنسیت افراد چه برای دختران و چه برای پسران، یکی بوده و تفاوت چشمگیری نداشته است.

همچنین طبق این آمارها، میزان دسترسی به موبایل، لپ‌تاپ و تلویزیون بیشتر از دسکتاپ و کتاب‌های دیجیتال است.

مطابق جدول زیر به طور کامل به پاسخ یک سوال مهم خواهیم پرداخت.

سوال مهمی که در این جدول به آن پاسخ دادیم:

میانگین تعداد دانش آموزانی که به انواع ابزارهای دیجیتالی با توجه به جنسیت در خانه دسترسی دارند، به چه میزان است؟

نتایج به دست آمده از سوالات پرسیده شده
نتایج به دست آمده از سوالات پرسیده شده

نتیجه گیری

سبک زندگی در دوران کوید 19 تغییرکرده است. اکثر دانش آموزان از طریق ابزارهای دیجیتال درس‌های خود را با معلم و یا سایر دانش آموزان دیگر انجام می‌دهند. البته میزان سطح استفاده از ابزارهای دیجیتال از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. به طور مثال در کشور ایران درصد متوسطی از دانش آموزان می‌توانند تا از این ابزارها استفاده کنند، و درصدی از آنها به دلیل کمبود منابع مالی، نتوانستند که در این دوران تحصیلات خود را ادامه دهند. همین موضوع باعث شد که خیلی از دانش آموزان دچار افسردگی شوند و از تحصیل عقب بمانند.


Is the availability of digital tools different among students?

The Coveid 19 epidemic has changed people’s lifestyles. Most countries have laws on social exclusion and the closure of government facilities, including schools and universities. These laws have forced students to use a variety of digital tools to continue their education.

The purpose of this article is to examine the extent to which individuals have access to a variety of digital tools with respect to gender differences. In this article, we intend to answer the following question, which is one of the concerns of today’s society.

Have the students access to digital tools at home will vary according the type of sex?

The PISA survey is used to answer this question

The following figure shows the relative indicators in this survey and the statistics obtained from 20 schools in the UK, which shows that out of 734 students who participated in this survey, 424 boys were average ( 57.69%) and 310 girls (42.18%).

The PISA survey is used to answer this question
Graphic chart based on gender

The type of questions asked in this survey

Sample questions that are asked have six identical answers: (1. I do not know 2. One or two 3. Three or four 4. More than 5 numbers 5. None). Apart from the questions that have the same answers, there are three additional questions that have yes or no answers.

Results from the questions asked

The results are based on statistics from British schools, and we in Iran could not get accurate statistics. Therefore, all information provided in this article will be based on statistics obtained from British schools.

These statistics show that the type of access to different types of digital devices is the same for both girls and boys according to the gender of people and is not significantly different.

According to these statistics, access to mobile phones, laptops and TVs is more than desktops and digital books.

According to the table below, we will fully answer an important question.

An important question that we answered in this table:

What is the average number of students who have access to a variety of digital tools by gender at home?

Results from the questions asked
Assess the level of access of students at home according to gender

Conclusion

Lifestyle has changed during Quaid 19. Most students do their homework with a teacher or other student through digital tools. Of course, the level of use of digital tools varies from country to country. In Iran, for example, a moderate percentage of students can use these tools, and a percentage of them could not continue their education during this period due to lack of financial resources. This caused many students to become depressed and drop out of school.


پربازدیدترین مقالات مجله:

تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می شود

مهمترین نکات طلایی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی

نویسنده: پرستو قلم چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *