نمرات آیلتس

نمره آیلتس از 0 تا 9 است. شما برای هر کدام از قسمت‌های خواندن، نوشتن، و شنیداری نمره می‌گیرد و نمره کل شما میانگین آن‌هاست. نمرات همواره به نزدیک ترین نیم نمره گرد می‌شود. در این مقاله به شما می‌گوییم رده‌های مختلف نمره به چه معناست، مصححین چگونه تصمیم می‌گیرند چه نمره‌ای به شما بدهند و چگونه کاملا معنای رده‌ی نمره خود را کاملا درک کنید.

نمره کل آیلتس

نمره 9: در آیلتس افرادی که نمره 9 می‌گیرند، به عنوان کاربران ماهر در نظر گرفته می‌شوند. این بدان معناست که شما تسلط کامل به آن زبان دارید و به درستی و روانی کامل می‌توانید از آن استفاده کنید. تعداد بسیار کمی هستند که این نمره را می‌گیرند و در واقع، اکثر زبان آموزان نیازی نیست که به این مرحله برسند. تصور بسیار غلطی که وجود دارد این است که نمره 9 به معنای بی نقصی است. چیزی به عنوان بی نقصی در آیلتس وجود ندارد و بسیاری از افرادی که نمره 9 دارند اشتباه‌های کوچکی در تست‌های نوشتاری و مکالمه دارند.

نمره 8: اگر نمره 8 بگیرید، آیلتس شما را به عنوان انگلیسی زبان بسیار خوب در نظر می‌گیرد. ممکن است تعدادی غلط هنگام نوشتن و صحبت کردن در شرایط ناآشنایی داشته باشید، اما به طور کلی، درک خیلی خوبی از آن زبان دارید. اگر نمره شما 8 است، شما هیچ مشکلی در زندگی و کار کردن در یک کشور انگلیسی زبان نخواهید داشت.

نمره 7: این دانش آموزان “خوب” در نظر گرفته می‌شوند. اکثر افرادی که نمره 7 می‌گیرند می‌توانند شرایط پیچیده‌ای در زبان انگلیسی را کنترل کنند. اگر نمره 7 بگیرید، ممکن است گاها غلط داشته یاشید، اما می‌توانید کارهای روزمره را بدون مشکلات حاد انجام دهید. به نظرم این کمترین نمره‌ای است که یک نفر برای کار کردن و یا تحصیلات در یک کشور انگلیسی زبان لازم است کسب کند.

نمره 6: در آیلنس این دانش آموزان قابل قبول در نظر گرفته می‌شوند. دقت کنید در موارد قبلی از اسامی مثبت مانند “خوب” و “خیلی خوب” استفاده شده اما توصیف این مورد کمی خنثی‌تر است. اگر نمره شما 6 است، می‌توانید در مورد شرایط مشابه و آشنا مانند خانواده و کار صحبت کنید یا بنویسید اما در موقعیت‌های پیچیده‌تر و یا موضوعات نا آشنا دچار مشکل می‌شوید. این افراد به طور مکرر اشتباه می‌کنند و ممکن است در شرایطی به دلیل مهارت کم خود در زبان دچار بدفهمی شوند و یا ممکن است خواننده و یا شنونده مقصود آن‌ها را نفهمد.

نمرات بخش نوشتاری

قسمت نوشتاری بر اساس 4 معیار نمره‌دهی می‌شود. مصحح برای هر کدام از آن‌ها نمره‌ای بین 0 تا 9 به شما می‌دهد و میانگین آن‌ها نمره کل شماست. برای مثال، اگر 6، 7، 8 و 6 بگیرید نمره کل شما 6.75 خواهد بود که به 7 گرد می‌شود.

4 معیار شامل:

  1. پاسخ سوال‌ها
  2. ارتباط و پیوستگی
  3. دایره لغات
  4. دامنه دانش گرامر و درستی آن

نمرات مکالمه

قسمت مکالمه نیز 4 معیار دارد که بر اساس آن ارزیابی می‌شود:

  1. روان بودن
  2. تلفظ
  3. دایره لغات
  4. دامنه دانش گرامر و درستی آن

نمره قسمت شنیداری

تست‌های شنیداری همواره 40 سوال دارد و نمره آن بر اساس این است که چند تا از آن‌ها را درست جواب دهید. این هم در آزمون آکادمیک و هم در آزمون عمومی یکسان است.

نمره قسمت خواندن

این قسمت نیز 40 سوال دارد و نمره آن بر اساس تعداد پاسخ درست شماست. اما همانطور که در تصویر می‌بینید در دو آزمون آکادمیک و عمومی متفاوت است.

آزمون آکادمیک

آزمون عمومی

IELTS is graded on a scale of 0-9. You will receive a score for Reading, Writing, Speaking and Listening. These scores are then averaged and this will give you your overall score. Scores are always rounded up to the nearest half score.

This article will show you what the different band scores mean, how examiners decide what score you get and how to understand your band score more fully.

Below is what the overall scores mean. I will only list 6-9 because if you are reading this article and understanding it, you will already be at least a 5.

IELTS Scores

Band 9– IELTS describes people who get Band 9 as ‘expert users’. This means that you have complete command of the language and you use it with complete accuracy and fluency. Very few people ever get to this level and, in fact, most learners do not need to get to this level.

A big misconception is that Band 9 means ‘perfect’. There is no such thing as the ‘perfect ‘ IELTS test and many Band 9 students make small mistakes during their Writing and Speaking tests.

Band 8– If you get a Band 8, IELTS considers you a ‘very good’ user of English. You may make a few mistakes when talking or writing about very unfamiliar situations, but overall, you have a very good grasp of the language. My best students normally reach this level.

If you are Band 8, you would have no problems living and working in an English-speaking country.

Band 7– These students are ‘good users.’ Most people who get Band 7 can cope with complex situations in English. If you are a Band 7 student you will make occasional mistakes, but you will be able to perform most everyday tasks without too many problems.

I believe this is the minimum level a person should be at if they want to study or work in an English-speaking country.

Band 6– IELTS describes these students as ‘competent’. Notice that the ones above it are described positively i.e. ‘good’ and ‘very good’, but this one is described in more neutral language. If you are Band 6 you can talk and write about familiar situations, such as your family or job, but you struggle to deal with more complex or unfamiliar topics.

This person makes frequent mistakes and can sometimes either misunderstand situations because of a lack of language or cause the listener/reader to misunderstand what they mean.

Writing Scores

Writing is judged using four criteria. The examiner will give you a score between 0-9 for each of the criteria and then give you an average overall score. For example, if you got 6, 7, 8, 6, your overall score would be 6.75 and this would be rounded up to 7.

The four criteria are:

1. Task Achievement
2. Coherence and Cohesion
3. Lexical Resource
4. Grammatical Range and Accuracy

One of the keys to getting a high score in writing is understanding what the four criteria mean. For a detailed article on what they mean and what you need to do to get higher scores, please visit this page.

Speaking Scores

Speaking also has four criteria that you will be assessed on. They are:

1. Fluency
2. Pronunciation
3. Lexical Resource
4. Grammatical Range and Accuracy

Again, it is essential that you understand what these mean. Click here for a detailed article on the speaking criteria.

Listening Scores

The listening test always has 40 questions and your score is based on how many of these 40 questions you get correct.
This is the same for both Academic and General Training.

IELTS Listening Scores

Reading Scores

The reading test also has 40 questions and your score is again based on how many of these you get correct, however, the scores are different for Academic and General Training, as shown below.

Academic Reading

IELTS Reading Academic Scores

General Training Reading

IELTS Reading GT Scores

One thought on “نمرات آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *