چگونه به انگلیسی بگوییم ببخشید

How to say you’re sorry in English

Apologising is a part of daily conversation and there are many different ways to do it.

Making an apology

You may have done something wrong so you might want to apologise by saying sorry.

معذرت‌خواهی بخشی از مکالمه‌ی روزانه است و روش‌های بسیار متفاوتی برای این کار وجود دارد.

عذرخواهی کردن

ممکن است کار اشتباهی کرده باشید و بخواهید با ببخشید گفتن معذرت بخواهید.

I’m sorry that we made so much noise last night.

متاسفم که دیشب آنقدر سر و صدا کردیم.

I apologise for my lateness!

بابت تاخیرم عذر می‌خواهم!

We can also use sorry to show sympathy.

همچنین با اظهار تاسف می‌توان همدردی را نشان داد.

A: I’m having a very tough time at work.

B: I’m sorry to hear that. Do you want to talk about it?

الف) سر کارم خیلی شرایط سختی دارم.

ب) از شنیدنش متاسفم. می‌خواهی درباره‌اش حرف بزنی؟

I was sorry to hear that you lost your job.

متاسفم که شغلتان را از دست دادید.

If you want to show how sorry you are, you can use adverbs like very, extremely or terribly.

اگر می‌خواهید نشان بدهید چقدر متاسفید، می‌توانید از قیدهای very, extremely or terribly استفاده کنید.

I’m terribly sorry about your chair. I didn’t mean to break it.

بابت صندلی‌ات خیلی عذر می‌خواهم. قصد شکستنش را نداشتم.

There are some very formal ways of apologising too and they can be used if in a formal setting or in formal written communication.

روش‌های خیلی رسمی هم برای عذرخواهی وجود دارد و می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌ها یا متون رسمی استفاده کرد.

Pardon me for this mistake. It was unintentional.

من را به خاطر این اشتباه ببخشید. عمدی نبود.

Dear clients, please accept our sincere apologies for this error.

مراجعین عزیز، لطفا عذرخواهی صادقانه‌ی ما را بابت این اشتباه بپذیرید.

Accepting an apology

To reply to someone who has said sorry, we can say:

That’s alright

Don’t mention it

Don’t worry about it

Not at all

پذیرفتن عذرخواهی

در جواب کسی که معذرت خواهی می‌کند، می‌توان گفت:

اشکالی ندارد

قابلی نداشت/ فکرش را نکن/ نفرمایید

نگرانش نباشید/ حرفش را نزنید

مهم نیست

Here are some examples:

چند مثال:

A: I’m sorry my son broke your window.

B: That’s alright. I’m sure it was an accident.

الف) معذرت می‌خواهم که پسرم پنجره‌تان را شکست.

ب) عیبی ندارد. مطمئنم اتفاقی بود.

A: Sorry about the mess.

B: Don’t mention it.

الف) شرمنده بابت به هم ریختگی.

ب) نفرمایید.

A: Oh I apologise. I forgot to pay you back for lunch.

B: Don’t worry about it!

الف) اوه ببخشید. فراموش کردم پول ناهار را به شما پس بدهم.

ب) نگرانش نباشید.

A: I’m sorry for all the trouble I’ve caused.

B: Not at all.

الف) بابت دردسری که درست کرده‌ام متاسفم.

ب) مهم نیست.

برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها: 

@wow.kanoon.ir

به دلیل انتقال بهتر مفهوم مقاله بصورت کلمه به کلمه ترجمه نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *