ویگوتسکی(1896-1934) ساختارگرایی اجتماعی

لگی ویگوتسکی روانشناس روسی، در جوانی و با 37 سال سن در 1934 درگذشت، اما به انداره هر روانشناس آموزشی

بیشتر بخوانید