(inversion)درسنامه گرامر ساختار معکوس

در شرایط خاصی فعل کمکی قبل از فاعل جمله می‌آید که به آن ساختار معکوس می‌گوییم. معمولا با یک عبارت

بیشتر بخوانید

(quantifiers)درسنامه گرامر لغات شمارشی

ما زمانی از لغات شمارشی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم درباره تعداد و مقدار چیزی اطلاعات بدهیم. گاهی شمارنده به جای

بیشتر بخوانید

نمونه سوال گرامر حالت‌های زمانی فعل

1- He….me the book I asked for. 1.just giving      2.has just given      3.does just give     4.just given 2- I…..this coat

بیشتر بخوانید