واژگان انگلیسی در زمینه‌ی مشکلات تکنولوژی

How to talk about tech problems and solutions اخیرا از کدام نوع از تکنولوژی استفاده کرده‌اید؟  با آن چه مشکلاتی

بیشتر بخوانید

GLOBAL INEQUALITIES

نابرابری‌های جهانی نمای کلی ثروت، درآمد، شرایط زیست محیطی و نابرابری‌ جنسیتی خوب به نظر نمی‌آید. نابرابری‌های جهانی در وضعیت

بیشتر بخوانید

Adjective Order in English

ترتیب قرار گرفتن صفات در جملات انگلیسی آیا می‌دانستید در انگلیسی صفات به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند؟ وقتی برای توصیف

بیشتر بخوانید

The Importance of the Mixed-Age Classroom

اهمیت کلاس‌هایی با رده سنی مختلف یکی از چیزهایی که مونتسوری را از سایر مراکز آموزشی متمایز می‌کند گروه‌های سنی

بیشتر بخوانید