Make or Do

تفاوت دو کلمه Make و  Do چیست؟

در جملات انگلیسی وقتی درباره خلق کردن حرف می‌زنیم ، آیا از کلمه‌ی Make استفاده می‌کنیم یا Do ؟

آیا تفاوت کاربرد این دو کلمه را می دانید؟

کاربرد Make:

این واژه هنگامی استفاده می شود که منظور پختن غذا، ایجاد احساسات، یا حتی طرح ریزی نقشه باشد.

ترجمه‌ی فارسی

جمله‌ی انگلیسی

دارم یک تکه نان را از ابتدا (مواد اولیه) می‌پزم.

I am making a loaf of bread from scratch.

 

باید تصمیم بگیریم.

We should make a decision.

 

آن فیلم خوشحالم کرد.

 

The movie made me feel happy.

 

آیا می‌توانم یک پیشنهاد بدهم؟

 

Can I make a suggestion?

 

 Made وقتی به کار می‌رود که درباره ی مواد اصلی سازنده چیزی حرف می‌زنیم.

Her bicycle was made of metal.

دوچرخه او آهنی بود.

My jacket is made of leather.

ژاکت من از چرم است.

Their house is made of bricks.

خانه آن‌ها از آجری است.

کاربرد Do

واژه‌یDo  را زمانی به کار می بریم که منظور انجام کارها یا فعالت هایی است که در آن ها چیزی خلق نمی شود، یا فعالیت های تکراری و روزمره مانند ورزش  کردن یا تمیز کردن خانه.

ترجمه‌ی فارسی

جمله‌ی انگلیسی

باید تکالیفم را انجام دهم.

 

I have to do my homework.

امروز هیچ ورزش کرده‌ای؟

Have you done any exercise today?

الان می خواهم بروم خرید.

I am going to do the shopping now.

Do برای وصف فعالیت‌های متداول نیز به کار می‌رود.

ترجمه‌ی فارسی

جمله‌ی انگلیسی

فردا باید چه کاری بکنیم؟

What should we do tomorrow?

امروز کلی کار دارم.

I have a lot to do today.

در پارک چکار کردی؟

What did you do at the park?

دردنیای واژه ها بازی کنید و با بازی انگلیسی بیاموزید. 

برای ورود به سایت دنیای واژه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://wow.kanoon.ir

– رقابت با بیش از 90 هزار شرکت کننده

– یادگیری واژه‌های کتب درسی، Longman، TOEFL، IELTS، GRE و بیشتر …

– یادگیری لغات از طریق استفاده از آن‌ها در نوشتن داستان به انگلیسی

– در هرجا واژه نامه شخصی خود را به همراه داشته باشید.

اینستاگرام دنیای واژه ها: 

https://www.instagram.com/wow.kanoon.ir/

نکته : به دلیل انتقال مفاهیم به طور کامل خط به خط ترجمه نشده است 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *