پزشکی و سلامت

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟
  

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟ همه گیری کوید 19، درس های زیادی را نه تنها

 

تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

تاثیر کوید 19 در کودکان آمریکایی: تعطیلی مدارس به خاطر کوید 19 ضررهای زیادی را برای کودکان، به ویژه کودکان

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود
 

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود

قرنطینه شدن باعث افزایش افسردگی در کودکان می‌شود شاید خیلی از والدین ندانند که کودکان هم مانند افراد بزرگسال می

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند
 

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند

قرنطینه باعث شده تا کودکان نحوه استفاده از قاشق و چنگال را فراموش کنند آفستد یکی از مهمترین انجمن های

پنج روش برای مدیریت احساسات - هسته مهم عاطفی
 

پنج روش برای مدیریت احساسات – هسته عاطفی

پنج روش برای مدیریت احساسات – هسته مهم عاطفی تاب­‌آوری احساسی توانایی ما برای کنار آمدن و سازگاری با شرایط

فرکانس امواج فکری و تاثیر آن بر زندگی
  

فرکانس امواج فکری و تاثیر آن بر زندگی

در این مقاله به این موضوع پرداختیم که فرکانس امواج فکری چگونه بر زندگی ما تاثیر می‌گذارند. آیا تا به