پزشکی و سلامت

    

How to talk about your mental health

چطور درباره‌ی سلامت ذهنمان حرف بزنیم وقتی از حالتان سوال می‌شود چه می‌توانید بگویید؟ سلامت ذهنتان را چگونه توضیح می‌دهید

     

Words to describe spending

واژگانی برای توصیف پول خرج کردن به چه روش‌هایی می‌شود درباره‌ی خرج کردن حرف زد؟ در ادامه کلماتی مهم می‌بینید

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟
  

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟

آیا پاندمی کوید 19 قوی سیاه است یا کرگدن خاکستری؟ همه گیری کوید 19، درس های زیادی را نه تنها

 

تاثیر کوید 19 بر روی خانواده ها و کودکان به ویژه کودکان فقیر آمریکایی

تاثیر کوید 19 در کودکان آمریکایی: تعطیلی مدارس به خاطر کوید 19 ضررهای زیادی را برای کودکان، به ویژه کودکان