Corporate

     

Contractions with the verb ‘to be’

مخفف‌های فعل (to be) وقتی دو کلمه‎‌ با یک اپوستروف به هم متصل بشوند، مخفف ساخته می‌شود. این مخفف‌ها در

    

عبارات دو کلمه‌ای در انگلیسی

Binominals زبان انگلیسی عبارات دو کلمه‌ای زیادی دارد! جفت‌های دو کلمه‌ای، اصطلاحاتی هستند که در آن‌ها دو واژه با یک

    

جملات شرطی در زبان انگلیسی

Conditionals in English جملات شرطی درباره‌ی شرایط احتمالی هستند ومتداول‌‌‌ترین آن‌ها، شامل کلمه‌ی if (اگر) هستند. در این درس، چهار